Aanslagen in Parijs: hoe hiermee omgaan in de klas?

Vrijdagavond 13 november 2015 werd Parijs, de Franse hoofdstad, opgeschrikt door terroristische aanslagen. Maandagmorgen zullen de kinderen wellicht met heel wat vragen de klas binnenkomen.  Het is dan belangrijk om ze nieuws op maat te bezorgen. Karrewiet heeft alvast het nieuws op kindermaat klaar. Anderzijds is het ook interessant om zeker te verwijzen naar de speciale uitzending rond bang of triest

Wat er verder toe doet:

WEES EERLIJK

Hoe lastig de vragen soms zijn, wees steeds eerlijk! Kinderen vertrouwen op de juiste info van hun meester of juf. Probeer de kinderen te vertellen wat je weet. (Je kan het natuurlijk wel degelijk inkleden)

 

ZORG ERVOOR DAT KINDEREN BIJ IEMAND TERECHT KUNNEN MET VRAGEN

Laat de kinderen weten dat ze steeds bij jou, of bij een andere vertrouwenspersoon terechtkunnen als ze vragen hebben of hun ei kwijt willen.

 

HANDVATEN VOOR HET GESPREK IN DE KLAS

 • Trek zelf als leerkrachten niet te snel conclusies in het debat. Laat de leerlingen vooral zelf vertellen.
 • Laat leerlingen vanuit zichzelf spreken. ‘Mijn mening is…’, ‘ik vind…’ i.p.v. veralgemeniseringen als ‘alle … zijn’. Stel veralgemenisering in vraag. Wie bedoel je? Zijn alle … zo? Wie is er niet zo?
 • Het is heel belangrijk dat islamitische scholieren niet aangesproken worden op hun moslim zijn en specifiek als moslim worden gevraagd naar hun mening over de moorden. IS en Al Qaeda zijn even representatief voor de moslimwereld als de moorden van de Ku Klux Klan voor de westerse wereld.
 • Het overgrote deel van de moslims belijden een islam die tegen geweld is, ook mensen die strikte geloofsregels volgen. Identificeer ook daarom de islam niet als de schuld van de moorden. Dit kan in de klas grote gevolgen hebben voor de positie van islamitische leerlingen in de groep. Je kan polarisering tegengaan door leerlingen laten vertellen of op internet laten zoeken naar voorbeelden van positieve, menslievende islamitische boodschappen en initiatieven.

 

www.schoolzonderracisme.be

 

12 tips om te praten over de aanslagen in Parijs:

 1. Wees je bewust van je eigen gevoelens wanneer je met je kinderen in gesprek gaat over een moeilijk en complex onderwerp. Het is fijn als je met de emoties onder controle zo’n gesprek aan kunt gaan.
 2. Laat het kind het gesprek leiden. Stimuleer het kind om te vertellen wat het heeft gehoord, wat de zorgen en angsten zijn. Vertel dat alle vragen gesteld mogen worden eb besteedt uitgebreid aandacht aan de emoties die het kind voelt.
 3. Wanneer kinderen stil zijn betekent het niet dat ze niet meekrijgen wat er gebeurt. Alle kinderen zijn verschillend en sommigen voelen zich niet comfortabel wanneer ze hierover praten. Geef je kinderen aan dat ze altijd bij je terecht kunnen wanneer ze vragen hebben. Soms komen kinderen wat later met vragen. Dit kan komen doordat ze het nieuws later oppakken of omdat ze op school opnieuw geconfronteerd worden met het nieuwsfeit.
 4. Radio, tv en internet geven ons 24 uur per dag nieuws: stel een limiet. Al gauw zijn we heel veel uren per dag met het nieuws bezig wanneer er iets heftigs gebeurt. Kinderen krijgen hier veel van mee, ook al lijken ze geen aandacht te hebben. Het is goed om gezette tijden aan te houden voor het kijken van nieuws.
 5. Bespreek specifieke angsten. Kinderen kunnen angstig worden van dit soort situaties. Ze betrekken het bijvoorbeeld op hun eigen leven. Parijs is niet ver weg. Misschien zijn ze er geweest. Eurodisney: het komt echt hun belevingswereld binnen. Sussen en zeggen: ‘ maak je geen zorgen, er zal on niets gebeuren’  heeft geen zin. Kinderen voelen het aan wanneer je valse of onrealistische zekerheden geeft. Wat wel interessant is om samen met het kind te bekijken wat we tegenover angst kunnen zetten: vertrouwen, samenzijn, mooie dingen.
 6. Bespreek wat er allemaal wordt gedaan om iedereen in veiligheid te houden. Je kunt uitleggen dat je als ouder alles doet om je kinderen veiligheid te bieden. Dat de politie in Frankrijk er alles aan doet om de mensen in veiligheid te brengen en dat de politie in Nederland ook zorgt voor veiligheid.
 7. Houd de leeftijd van je kind in de gaten. Jonge kinderen kunnen nog magisch denken, kinderen van zes zijn erg geïnteresseerd in feiten. Weer oudere kinderen (9 jaar) kunnen gruwelen bij de feiten. En pubers zijn bezig met een losmakingsproces (op eigen benen staan).
 8. Detailmanagement is belangrijk. Je kunt er over praten met kinderen, dit is belangrijk. Kinderen hoeven niet alle details te weten. Maak hierin een keuze.
 9. Leg de zeldzaamheid van dit soort gebeurtenissen uit. Je kunt misschien niet zeggen dat het nooit meer zal gebeuren. Je kunt wel duidelijk maken dat dit soort gebeurtenissen zeer zeldzaam zijn. 
 10. Onderzoek mogelijkheden om weer rustig te worden. Uiteraard ken je als ouder je kind het beste en weet je wat het kind afleiding en ontspanning geeft. Samen met het kind brainstormen kan natuurlijk ook. Mijnzoon van 9 wordt rustig wanneer hij het liedje van Kinderen voor Kinderen luistert ‘ Als ik de baas zou zijn van het journaal’. Hij bedenkt dan allemaal leuke dingen die hij in het nieuws zou willen vertellen. Als tegenhanger van al het nare nieuws.
 11. Houd je aan de routine van de dag en breng tijd samen door. Wanneer kinderen angstig zijn is het goed om tijd samen door te brengen. Ook de routine van de dag geeft kinderen veiligheid.
 12. Wanneer je het nieuws ziet, benadruk dan wat de hulpverleners allemaal doen. Dat er zoveel mensen zijn die helpen, dat er zoveel mensen zijn op de wereld die zorgen voor een ander!

 

http://www.mijngoudentraan.nl/2015/11/14/met-kinderen-praten-over-de-aanslagen-in-parijs-12-tips/

Kaartjes Praatronde

’s Morgens kan je starten met een praatronde of een kring om erachter te komen wat er leeft bij de leerlingen.
Ideaal zou dan zijn dat je van deze verhalen, interesses,… kan vertrekken om de lesonderwerpen te bepalen. Deze praatrondekaartjes gebruikte ik in het eerste leerjaar. De kinderen hangen vlak voor de praatronde hun naam onder het juiste kaartje.
Zo weet de gespreksleider wie er aan de beurt is.

idee niets te vertellen

vertellen vraag