Straffen en belonen

Omgaan met problemen

Bij opvoeden, lesgeven horen ‘straffen en belonen’. Vooraleer we daar dieper op ingaan blijven we toch eerst even stilstaan bij ‘moeilijk gedrag’. Gepast inzicht en een gepaste ingesteldheid zorgen ervoor dat
we als leerkracht moeilijk gedrag bij kinderen een stukje gemakkelijker beleven…

Visie

Moeilijke kinderen bestaan niet… wel moeilijk gedrag en een moeilijke
relatie. We leggen problemen vaak alleen bij het kind terwijl het altijd een relatie is.
 • Universele wondermiddelen en kant – en– klaaroplossingen voor problemen bestaan niet.
  De schoen die het ene kind past, knelt het andere. 
 • Een kind heeft een probleem, een kind is geen probleem.
  M.a.w.: een kind is meer dan zijn probleem alleen.
  Gedrag observeren mag geen interpretatie zijn. Train jezelf in niet oordelen. 
 • Moeilijk gedrag is ooit opgebouwd, dus het kan ook worden afgebouwd.
  Opvoeden is blijven geloven in ontwikkelingsmogelijkheden.
  Opvoeden is een groeiproces voor alle partijen.
   
 • De oorzaak van moeilijk gedrag is moeilijk gedrag.
  Moeilijk gedrag kan een symptoom zijn, een verkapte hulpvraag. Heb oog voor ‘wat achter het gedrag zit’. Problemen zijn een signaal. Problemen zijn leerkansen. 
 • Moeilijk gedrag wordt op verschillende manieren geuit.
  Opvallend druk actingoutgedrag valt meer op dan teruggetrokken, gesloten gedrag. Zet je bril op, herken beide vormen.
 • Staar je niet alleen blind op moeilijk gedrag. Let ook op positieve signalen en contacten.

Probleemverlagende tips

 • Mensen groeien vanuit dingen die ze kunnen en die gewaardeerd worden.

  Pak iemand aan bij positief gedrag. Zorg voor positieve bekrachtingen en toon positieve betrokkenheid en interesse (verbaal, non-verbaal, materieel,…)

 • Geef expliciet positieve feedback: spreek positieve toekomst gerichte taal, luister actief en empathisch, reik gedragsalternatieven aan. Laat ervaren dat fouten maken mag, gebruik ik-boodschappen. Vermijd rampwoorden als ‘nooit en ‘altijd’.
 • Samen werken aan een probleem en alternatieven zoeken stimuleert betrokkenheid en onderlinge solidariteit. Verantwoordelijkheid durven geven is een blijk van vertrouwen.
 • Ga geen machtsstrijd aan met de jongere maar stel je open. Verwacht geen wederkerigheid.
 • Bied structuur.
  Stel duidelijke regels en grenzen en pas ze consequent toe. Bepaal samen ook de tolerantiegrens. Aan welk soort tussenkomst en ondersteuning heeft het kind behoefte?
  Affectief? Informerend? Gedragsregulerend?
  Elke jongere heeft anderen noden. Soms kan autoritair verbod nodig zijn, soms ook het negatieve negeren.
 • Denk aan de waarde van jezelf als ‘goede voorbeeld’. Kinderen leren veel impliciet en spontaan, dus ook motivatie, enthousiasme, levensoptimisme,… gewoonweg door dit te ervaren bij iemand.
 • Noem jongeren regelmatig met hun naam. Dat geeft hen identiteitswaarde.
 • Onderschat het belang van humor niet! (Glim)lachen ontlaadt en relativeert. Wie glimlacht is sterker dan wie boos wordt.

 • Doe appèl op hun ‘intern geweten’. Kom niet vaak terug op vorig wangedrag en wees constructief, concreet en duidelijk in het formuleren van gewenst positief gedrag.
 • Het kennen van de oorzaken van moeilijk gedrag kan verhelderend werken, maar biedt op het moment zelf niet steeds een oplossing.
 • Gewoontecirkels doorbreken is moeilijk en vraagt tijd. Gun jezelf en anderen
  die tijd. Geloof ook in de heilzame kracht van de herhaling.
 • ‘Verbondenheid’ bieden als antwoord op de-link-wentie: mensen hebben geen link meer met anderen, zichzelf, de omgeving.
  Oplossing is dus: opnieuw een band van respect ervaren en verbondenheid scheppen.

 

Bron: http://www.sports-media.be/links/klasmanagement.pdf

5 activiteiten om het schooljaar te starten

Activiteit 1: Meet de groei van de leerling.
Maak de eerste schooldag een foto van alle leerlingen apart waarbij ze volledig op de foto staan. Deze foto’s kun je aan het eind van het schooljaar vergelijken met nieuwe foto’s. Zijn ze qua uiterlijk veranderd? Daarnaast meet de leerlingen op! Plak een stuk behang of karton tegen de muur en trek voor iedereen een streep. In januari en juli kun je dit nog een keer herhalen, vooral in het zesde leerjaar is de groei erg leuk om terug te zien. De metingen kun je ook weer terug laten komen in een rekenles.

Activiteit 2: Laat de leerlingen verwachtingen opschrijven.
Wat verwachten de leerlingen van dit jaar? Leerlingen schrijven op een blaadje wat ze dit jaar  naar uitkijken. Misschien kijken ze uit naar het schoolreisje, spreekbeurt, kamp, Koningsdag of nieuwe vakken als Engels of topografie. In lagere groepen kun je dit sturen door vooraf vragen op te schrijven, hierdoor kan iedereen in ieder geval wat opschrijven. Op de laatste schooldag van het schooljaar kun je de briefjes teruggeven. Je kunt dit ook doen door middel van afbeeldingen. Laat de leerlingen een vision board maken met afbeeldingen wat zij verwachten van dit jaar. Misschien een plaatje van een spreekbeurt, vakantie, uitwisseling en een musical. Niet alles hoeft over school te gaan, misschien gebeurt er wat in de persoonlijke situatie krijgt iemand een zusje of broertje. Dit heeft allemaal invloed op het gedrag van de leerling.

Activiteit 3: Laat de leerlingen wat maken.
De eerste schooldag brengt bij iedereen spanning mee. Wanneer de leerlingen lekker met een opdracht bezig kunnen zal de druk wat weg vallen. Daarnaast kunnen ze ook met elkaar praten over de vakantie of andere belevenissen. Ze kunnen bijvoorbeeld de eerste schooldag een verjaardagskalender maken. Voor ideeën kun je kijken op verjaardagskalender deel 1 en deel 2. Hieronder ook een leuk voorbeeld, wie kent ze niet? De kleine gele wezentjes ‘minions’ uit de film Dispicable Me! Laat de leerlingen er allemaal 1 maken en plak ze op een groot vel. Hierdoor heb je meteen een leuke versiering voor in de klas.

Lesidee1schooldag

 

Activiteit 4: Geef een gewone les.
Leerlingen zijn vaak erg benieuwd naar de vakken die zij in de nieuwe groep krijgen. Een idee is om juist met dat nieuwe vak te beginnen, hierdoor haal je wat spanning bij de leerlingen weg. Wanneer de leerlingen voor het eerst Engels krijgen kun je hiervan alvast een kort lesje geven.  Door ze een klassikale les te geven kunnen ze wennen aan jouw stijl van lesgeven en haal je misschien wat spanning bij ze weg. Door ze ook even individueel te laten werken merken ze wat bij jou de grenzen zijn. Mag je overleggen als het niet lukt? Mag je ondertussen wat vragen? Wat als je klaar bent? Mag je naar het toilet? Hierdoor laat je onbewust de regels in de klas al zien. Begin met een wat lager niveau, hierdoor heeft iedereen de kans om een antwoord te geven. Geef ook veel complimenten hierdoor krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en houden zij een goed gevoel over aan de eerste schooldag.

Activiteit 5:  Plan een sportactiviteit.
Gegarandeerd succes bij de leerlingen. Vooral wanneer de leerlingen elkaar nog niet zo goed kennen is sport een goede manier om kennis te maken. Kies een vorm waarbij verschillende sporten en spellen aan bod komen, hierdoor is iedereen wel ergens goed in. Plan de activiteit aan het einde van de dag. Vooral op een eerste schooldag zijn er veel prikkels en indrukken te verwerken. Door even te kunnen uitrazen verwerken de leerlingen al veel.

 

Bron: http://koffiekwartier.nl/de-eerste-schooldag-6-activiteiten/

Kennismakingsspelletjes

Kennis maken doen we altijd als we ergens nieuw zijn of nieuwe mensen tegenkomen. Het kennismaken kan betrekking hebben op de omgeving en natuurlijk op personen.
Het accent kan liggen op het te weten komen, en het onthouden van namen en plaatsen.
Het accent kan ook liggen op het gebied van sfeer maken en in contact komen met de omgeving (gebouw/personen).

Pas je spel aan aan het niveau van je deelnemers. Met kleine kinderen speel je een ander spel dan met volwassenen. Je moet ook rekening houden met de grootte van de groep. Als je een groep hebt van 20 deelnemers kun je de namen van de andere deelnemers nog onthouden.
Als je een groep hebt van 60 deelnemers, dan wordt het wat moeilijk. Tijdens ons kennismakingsspel zullen de accenten liggen op de sfeer en het in contact komen met de anderen.
Terrein,- opdrachttochten over het terrein zijn activiteiten waarbij het accent ligt op het kennis maken met de omgeving.

De volgende spellen zijn leuke ideeën om kennis met elkaar te maken

Namen Noemen
Krantenmeppertje
Spinnenweb
Namen-associatie-spel
Roep naam in emotie
Spinnenweb (2)
Leg je naam uit
Amerikaans liften
Teken naam in rebus
Vraagspel
Wie ben ik?
Ladderspel (materiaal)
MikMak
Ik leg een ei voor…
Blub, blub wie roept
Blaas uit die kaars
Stapelen!!
Geheim agent
Handen, voeten
Ik draai rond
Speel met de voeten
Ik zit…in het groen…
Kijk je goed
Stand in de mand
PangPang
Telefoontje
Hang en val
De trein
Bijvoeglijke alliteratie
Ik hang in de appelstruik
Zoek je partner
Vragendoos
Spring op bij de naam
Namenketting
Wie missen we?
Pak de persoon voordat hij een voorwerp heeft
Wie voel je nu?
Kennismakingskwartet
AdemNood
Namen noemen
De spelers zitten in een kring op een stoel. Eén van de spelers, Kees, begint het spel. Hij roept een naam, bijvoorbeeld Piet. De speler die rechts van Piet zit, moet nu zo snel mogelijk rechtop gaan staan. Piet gaat nu verder en noemt een andere naam. Zodra de groep is ingespeeld, maak je het moeilijker. Nu worden er twee namen genoemd. Vanaf Raymond tot aan Sandra opstaan. Let op: de eerste naam is belangrijk. Die blijft zitten en zet de volgende actie in gang. Als een verkeerde speler opstaat of een speler niet opstaat, wordt dat beloond met een strafpunt. Wie haalt de minste strafpunten?

 

Krantenmeppertje
De spelers zitten of staan in een kring. In het midden staat Koert met een krant, opgerold in de hand. Iemand uit de kring, aangewezen door de leider, noemt de naam van Janette die in de kring zit. Koert moet proberen dan zo snel mogelijk op de kniën van Janette te slaan. Als Janette voor de klap snel een andere naam noemt, dan heeft ze geluk. Noemt ze een verkeerde naam, of is ze te laat, dan is zij de krantenmepster.

 

Spinnenweb
De spelleider werpt een bolletje wol naar een medespeler, maar houdt zelf het begin van de draad vast. Deze medespeler vangt de bol, roept zijn naam, pakt de draad vast en werpt de bol naar iemand anders. Deze roept ook weer zijn naam en gooit verder. De rest spreekt voor zich. Als dit allemaal is gelukt, herhaal je het werpen in tegengestelde richting. De draad wordt zo weer opgerold. Zou he tlukken de naam te noemen naar wie je de draad toewerpt?

 

Namen-associatie-spel
Bepaalde gedrags,- of uiterlijkeigenschappen blijft iemand altijd bij. Daar associeer je iemand mee. Dus nu kan je er bewust mee omgaan. Iedereen staat in de kring. De spelleider begint met het roepen van zijn eigen naam. Daarbij maakt hij een bepaalde beweging, zoals een buiging. De volgende in de kring (met de klok mee) noemt ook zijn of haar naam en maakt hierbij een andere beweging. Zo gaat de hele kring rond. Hierna ga je weer de kring rond, maar moet je steeds de namen en bewegingen van de vorige mensen opnoemen en voordoen. Dus de eerste persoon in de kring doet alleen zijn eigen naam en beweging, maar de laatste in de kring moet alle voorgaande namen en bewegingen doen.

 

De naam laten horen
Er zijn groepjes gemaakt. De deelnemers staan achter elkaar met de gezichten in één richting. De voorste noemt zijn naam, daarna nummer twee en zo het rijtje af. Het is de bedoeling dat iedereen om de beurt zijn naam in verschillende emoties presenteert (verdrietig, vrolijk, bang, verlegen)

 

Spinnenweb (2)
De spelleider werpt een bolletje wol naar een medespeler, maar houdt zelf het begin van de draad vast. Deze medespeler vangt de bol, en werpt de bol naar een ander, terwijl hij het draad vasthoudt. De laatste rolt het draad terug naar de persoon van wie hij als laatste de bol kreeg. Tijdens het oprollen vertelt hij iets over zichzelf, zoals naam, over zijn woonplaats, broertjes en/of zusjes, school, werk, ouders, interesses.

 

Namenuitleg
Vertel een verhaal over je naam. Waar komt het vandaan en wat is de achtergrond van je naam? De andere mensen moeten zeggen of het verhaal fictief of non-fictief is.

 

Amerikaans liften
De spelers zitten in een kring op een stoel. Er wordt afgenummerd. Nummer één begint met het spel. Op teken van deze speler gaan alle handen in de lucht, dan slaat ieder op de kniën, klapt in de handen en knipt met de vingers om beurten boven de linker en rechter schouder. Goed onthouden dus: klap in de handen, knip links, knip rechts. Bij het knippen in de vingers links, roept nummer 1 zijn eigen naam en bij het knippen rechts over de schouder roept hij de naam van iemand in de kring. Die neemt de beurt over. De groep slaat weer op de kniën en klapt in de handen, allen knippen links, terwijl degene zijn naam noemt, allen rechts knippen, terwijl degene nu een andere naam noemt. Zo gaat verder. Wie het ritme verstoort, of de verkeerde handeling uitvoert, moet opstaan.

 

Rebusnaam
Geef iedereen een stuk papier; hierop moet iedereen in rebusvorm zijn eigen naam tekenen.

 

Het vraagspel
De groep splitst zich in tweetallen. Elk tweetal mag vier minuten lang aan elkaar vragen stellen over hobby’s, afkomst, leeftijd, naam, familie, etcetera.Na vier minuten mogen er geen vragen meer worden gesteld. De spelleider stelt nu een vraag over je partner, deze vragen kunnen over van alles gaan. Zonder te vragen of te kijken schrijf je het antwoord op. Als iedereen het antwoord heeft opgeschreven, controleren de partners elkaars antwoord. Is het antwoord goed, dan krijg je een punt. Als het fout is, krijg je geen punten. Als dat is gebeurd, gaat iedereen een andere partner zoeken, en start het verhaal opnieuw. ZO doe je het in totaal vijf keer (iedereen heeft elke keer een andere partner). Aan het eind gaat iedereen staan. De spelleider gaat dan vragen wie er een vraag goed heeft. Iedereen die een of meer vragen goed heeft, blijft staan, heb je geen vragen goed, dan ga je zitten. ZO gaat de spelleider door. Degene die de meeste vragen goed hebben, blijven dus het langste staan.

 

Wie ben ik?
Iedere speler krijgt een kaartje op zijn rug gehangen, met daarop de naam van een bekend persoon, stripfiguur, of popband. Het is de bedoeling dat je door middel van vragen stellen aan andere spelers erachter komt wat er op jouw kaartje staat. Je mag alleen vragen stellen waarop met “ja” of “nee” kan worden geantwoord. Je mag aan iedereen vragen stellen. Krijg je van iemand op je vraag nee te horen, dan moet je een andere speler opzoeken om vragen aan te stellen. Het accent van dit spel ligt duidelijk op kennismaking. Vandaar ook dat je na een nee antwoord op zoek moet gaan naar een andere speler. Wie raadt het snelst wie of wat er achter op zijn rug staat. Als variant kun je ook nog kijken wie er binnen een bepaalde tijd het meeste goede oplossingen heeft.

 

Ladderspel
De kaartjes met de namen van de deelnemers erop worden aan een lijn gehangen. Dit is de ladder. In het midden van de lijn komt een knijper te hangen. Dit is de hoogste sport van de ladder. Alle deelnemers kunnen elkaar nu gaan uitdagen met kleine korte spelletjes. Degene die wordt uitgedaagd, mag het spel bepalen. De winnaar mag zijn kaartje verwisselen met de verliezer om zodoende zo dicht mogelijk bij de hoogste sport op de ladder te komen. Er mag niet meer dan twee plaatsen hoger worden uitgedaagd.
Voorbeelden voor spelletjes:
· Touwtrekken
· Jeu de Boules
· Rondje om het terrein rennen
· Touwtje springen
· Balanceren van een vlaggetje/pion op de vinger
· Boter-Kaas-en-Eieren
· Rebus
· Armworstelen
· Het langst op een mok gaan staan
· Elkaar aan het lachen maken
· Galgje
· Emmer water halen
· Elkaars flessen omgooien
· Penalty schieten

 

MikMak
Je begint met een kennismakingsrondje waarbij iedereen twee keer zijn naam noemt. Vervolgens krijgt een deelnemer als eerste de beurt om een vraag aan iemand anders te stellen. Deze persoon moet bij naam genoemd worden. Degene die antwoord moet geven mag geen ‘ja’ en ‘nee’ zeggen en mag ook niet wijzen. Doet hij dat echter wel dan krijgt hij een MikMak (een stip met een warme kurk). Daarna stelt diegene een vraag aan een ander persoon uit de groep. Om de tien minuten wordt er gewisseld. Het is ook leuk om voor een vraag het woord ‘MikMak’ te laten zeggen. Vergeet de deelnemer dit dan volgt dezelfde procedure (met die kurk dus).

 

Ik leg een ei voor [naam]
De spelers staan in een kring, de armen ingehaakt. Een speler gaat hangen aan de armen van de buren en zegt: “Ik ben kippetje Bob, ik lig op stok en ik leg een ei voor kippetje Marlies”. Marlies gaat op haar beurt hangen en legt een ei voor een ander.

 

Blub blub, Wie roept
Iedereen ligt in een kring met voor zijn gezicht een bakje met water. Iedereen behalve één persoon, ligt met zijn gezicht in het water. Die persoon roept een naam, hapt lucht en steekt zijn gezicht ook onder water. De persoon wiens naam geroepen werd, heft zijn gezicht uit het water, roept zo vlug mogelijk een andere naam uit de groep, hapt lucht en steekt zijn gezicht terug in het water. Zo gaan we verder tot …

 

Blaas uit die kaars
Eén persoon wordt geblinddoekt. In de kring wordt een brandende kaars doorgegeven. Degenen die de kaars doorgeeft zegt telkens: “Alstublieft”. De ontvanger antwoordt vriendelijk met “dankuwel”. De geblinddoekt speler moet proberen de kaars uit te blazen.

 

Stapelen!!
Iemand roept “stapelen” en een naam; de persoon met de genoemde naam loopt weg, de andere moeten trachten op deze persoon te gaan liggen. Als het de persoon te veel wordt kan hij op zijn beurt “stapelen” roepen en een naam.

 

Geheim agent
De groep wordt verdeeld in twee ploegen en zij plaatsen zich met de rug naar elkaar (minimaal 3 meter van elkaar). De spelleider neemt van elke groep één persoon en plaatst deze met de rug naar elkaar in het midden. De anderen mogen zich omdraaien. Door tekenen en schijnbewegingen te maken moeten ze hun de persoon uit hun groep duidelijk maken wie achter hem staat. Nadat één van de twee werd geraden, begint het spel opnieuw.

 

Handen voelen
De spelers worden verdeeld in twee gelijke groepen. Een groep vormt een cirkel, met de gezichten naar buiten en de ogen geblinddoekt. De andere spelers kiezen een partner en laten hun handen voelen. Na een tijdje laat men de handen los en de buitenste spelers geven hun handen willekeurig aan geblinddoekten. Wie voelt het eerst de handen van zijn/haar partner?

 

Ik draai rond
Iedere deelnemer krijgt een blaadje met de naam op van een andere deelnemer. De bedoeling is dat je na het startsein drie keer rond de persoon loopt wiens naam op jouw blaadje staat. (het probleem ligt in het feit dat iedereen dit moet doen)

 

Ik speel met de voeten van
Alle spelers zitten op stoelen in een kring. In de kring staat een speler. Die zegt: “Ik speel met de voeten van … ( hier noemt hij 3 namen van kinderen). Deze personen moeten dan van plaats wisselen. De speler in het midden moet trachten een van de vrijgekomen stoelen te bemachtigen. Wie dat niet lukt begint opnieuw.

 

Ik zit in ‘t groen en ik hou van
Spelers zitten in cirkel op een stoel. Eén persoon staat in het midden. Er is één vrije stoel. De eerste speler links van de vrije stoel gaat op de stoel zitten en zegt: “Ik zit”. Er is nu een andere stoel vrijgekomen. De speler links van deze stoel gaat erop zitten en zegt: “In’t groen”. Weer komt er een andere stoel vrij. De speler links ervan gaat erop zitten en zegt: “En ik hou van [naam]”. De genoemde speler gaat op de vrijgekomen stoel zitten. Nu moet de speler in het midden proberen om te gaan zitten op de laatst vrijgekomen stoel vooraleer de eerste speler links erop gaat zitten en zegt: “Ik zit”. Degene die niet kan gaan zitten komt in het midden.

 

Kijk je goed
De spelers gaan in tweetallen tegenover elkaar staan. Ze bekijken elkaar een tijdje. Dan draaien ze de rug naar elkaar toe. Een van beiden verandert iets aan zijn/haar uiterlijk. Wat is er veranderd? Variatie: Zelfde werkwijze, maar nu stelt de spelleider een vraag: bv. Wat is de kleur van de trui van je partner. Regelmatig wordt er gewisseld van persoon.

 

Stand in de mand

Een speler staat in het midden van de cirkel met een bal. De middenspeler roept: “Stand in de mand en de bal is voorrrrr…” gooit de bal omhoog waarbij hij een naam roept. Iedereen stuift snel weg en de persoon wiens naam is geroepen komt aangelopen en probeert de bal te vangen. Hij moet dan de bal tussen de benen rollen van iemand die het dichtstbij staat. Bij dit persoon wordt een strafpunt geteld. En hij moet vervolgens in het midden van de kring staan en het spel gaat weer verder. Wie heeft als laatste de meeste strafpunten?

 

Pangpang
De spelers staan in een cirkel. Eén persoon staat in het midden. Hij draait rond zijn as en schiet een persoon uit de cirkel dood door hem aan te wijzen en te zeggen: “Pang, Tom”. Tom gaat dan zitten. De spelers rechts en links van Tom draaien zich één keer rond hun as en schieten elkaar dood. Degenen die eerst kan schieten wint. De gedode speler gaat dan zitten, de winnaar gaat in het midden staan en Tom mag weer staan. Zo spelen we tot er slechts twee personen overblijven. Op het einde zetten deze twee zich rug aan rug. Zoals bij een echt duel stappen ze weg van elkaar. Er mag geschoten worden als er verkeerd wordt geteld: bv. één, twee, drie, vier, zes. Wie is de beste “cowboy”?

 

Hang en valspel
De groep staat in een kring en legt de armen bij de buren over de schouders. De leiding fluistert van te voren een woord in bij iedereen. De leiding gaat nu een verhaal vertellen, waarin de woorden voorkomen. Op het moment dat iemand het woord hoort dat is ingefluisterd, dan gaat hij aan zijn buurmannen hangen.
Wil je een hilarisch moment? Fluister dan bij iedereen hetzelfde woord in.
Telefoontje
Iedereen zit, hand in hand, in een kring, behalve 1, die in het midden staat. Iemand wordt aangeduid. Hij zal een telegram versturen. Hij zegt: “Ik stuur een telegram naar …”, met iemands naam erbij. Hierna knijpt hij in een van de 2 handen die hij vasthoudt, waarna hij zegt: “… en hij is vertrokken”. Het handenknijpen wordt nu doorgegeven: het is de telegram. Dus, als iemand naast jou in je hand knijpt, knijp jij in de andere hand die je vasthoudt. Als de telegram aangekomen is, zegt de persoon naar wie hij werd verzonden “ontvangen!”. De persoon in het midden moet proberen de telegram te onderscheppen, door te raden bij wie hij nu is. Hij mag slechts 3 keer raden. Variatie: zet ergens halverwege enkele “telefooncentrales”, die moeten rinkelen nadat ze de telegram doorgaven.

 

Het trein verhaalspel
Iedereen gaat achter elkaar staan (als een soort treintje). De leiding gaat nu een verhaal vertellen. Vooraf is echter afgesproken dat bepaalde woorden een bepaalde beweging voorstellen. Dus bijvoorbeeld bij het horen van het woord “storm” moet de hele groep gaan zitten. Degene die een verkeerde beweging maakt is af.

 

Bijvoeglijke alliteratie
Iedereen zegt zijn voornaam en geeft daarbij een bijvoeglijk naamwoord (dat met dezelfde letter begint)
top

 

Ik hang in de appelstruik
Heel de groep staat in een kring. De deelnemer die begint gaat aan de twee deelnemers naast hem hangen en zegt: Mijn naam is… en ik hang in de appelstruik en ik geef de appel door aan …. Degene wiens naam genoemd is gaat op zijn beurt hangen en zegt dan: Mijn naam is…
en zo verder.
top

 

Zoek je partner
Alle kinderen hebben een kaartje met een dier op. Ieder dier komt twee keer voor. Op een teken gaat ieder zijn dier spelen en zoekt tegelijkertijd z’n soortgenoot. Hierbij kan je spelen met de kaartjes van een memoryspel, waarop ook andere voorwerpen zijn afgebeeld, zoals vruchten en planten.
top

 

Vragendoos
In een doos zitten papiertjes met een kennismakingsvraag erop. Om beurten haalt iedereen telkens een kaartje uit de doos en geeft daar een antwoord op.
top

 

Spring op bij de naam
De spelers zitten in een kring. Eén speler begint en noemt de naam van iemand uit de kring. Onmiddellijk gaan de buren van de genoemde opstaan. Diegene wiens naam werd genoemd, zegt op zijn beurt een nieuwe naam.
top

 

Namenketting
De spelers zitten in een kring en trachten elkaars naam te onthouden door een namenketting te maken die steeds langer wordt. Dat gaat als volgt: de 1e speler zegt: ik ben Jan. De volgende persoon zegt dan: dit is Jan en ik ben Joris. Zo gaat het de kring rond. En steeds worden de namen vanaf de eerste persoon herhaald.

 

Wie missen we?
Iedereen loopt door elkaar, en op een teken verstopt iedereen zich zo snel mogelijk. Niemand mag jou zien en jij mag niemand meer zien. De volgende keer krijgt iedereen de opdracht zich opnieuw te verstoppen, maar nu moeten ze blijven staan en de ogen sluiten. Heel stil wordt nu iemand door de spelbegeleider de zaal uitgeloodst. De andere spelers kunnen de ogen openen, en trachten na te gaan wie verdwenen is. Hoe heet die persoon? Hoe zag hij eruit?

 

Pak de persoon voordat hij een voorwerp heeft
De spelers lopen door elkaar. De spelleider roept plotseling een naam van iemand uit de groep en een voorwerp dat zich in de ruimte bevindt. De andere spelers trachten de aangeduide speler te tikken vooraleer die ene persoon het genoemde voorwerp bereikt heeft.

 

Wie voel je nu?
De spelers wandelen door elkaar. Iedereen zoekt voor zichzelf het tempo waarop hij met de ogen dicht kan verder wandelen. Als iedereen de ogen dicht heeft, zoekt hij met z’n rug de rug van een medespeler op. Iedereen verkent nu de rug waar hij tegen staat. Elke speler tracht nu te weten te komen wie achter hem staat.

 

Kennismakingskwartet
De grote groep wordt verdeeld in kleinere groepjes van een viertal spelers. Om de beurt kunnen de groepjes iemand uit een ander groepje vragen: bv.: Groep1 vraagt: wij vragen René uit groep3. Zit er toevallig een René in groep3 dan gaat hij naar groep1 De groep die aan de beurt is, vraagt net zolang verder tot ze zich in een naam vergissen. Dan is het volgende groepje aan de beurt. Uiteindelijk moet één grote groep ontstaan.

 

AdemNood
Probeer de groep klein te houden.
Iedereen zit in een kring op de grond met voor zich een teiltje gevuld met water. Alle deelnemers, op één na, houden hun gezicht (vooral neus en mond) in het water zodat ze niet meer kunnen ademen. De persoon die nog vrij kan ademen, noemt een naam uit de groep en steekt zijn gezicht dan ook in het water. De persoon, wiens naam genoemd werd, komt naar boven, noemt een andere naam uit de groep en haalt diep adem en steekt zijn gezicht weer in het water, enz… Personen die in ademnood verkeren doen best teken met hun handen of iets dergelijks dat ze vernoemd willen worden.

 

http://www.rayfra.nl/recreatie/kennismakingsspelletjes/

Afspraken op de eerste schooldag

De eerste schooldag komt eraan; de dag dat je afspraken maakt met de leerlingen.
Belangrijk is dat er een duidelijk verschil is tussen afspraken en regels.
Afspraken spreek je af en worden niet opgelegd.
Regels worden opgelegd door de leerkracht, directeur,…

Wat je kan doen op de eerste schooldag is de kinderen in groepjes van 4 plaatsen en aan de hand van de placematmethode de kinderen laten opschrijven wat ze belangrijk vinden qua afspraken in de klas. Eerst schrijven ze zelf op wat ze belangrijk vinden.
Daarna bespreken ze met z’n vieren en noteren ze voor hun de belangrijkste zaken.

Als dat gebeurd is, leer je de kinderen alvast aan dat als ze straks hun afspraken willen formuleren, dat ze ze niet formuleren als: “je mag niet lopen in de gang” maar wel: “in de gang  wandelen we”. Probeer ten allen tijde het woord “niet” uit afspraken te bannen.
(Als ik namelijk zeg dat je NIET aan een banaan mag denken… denk je namelijk wel aan een banaan!)

Als dat gebeurd is, laat je de kinderen hun afspraken op het bord zetten of op verschillende blaadjes schrijven en in de klas verspreiden. De kinderen krijgen dan elk 10 munten (of andere voorwerpen) die ze dan bij de afspraken mogen leggen. Bij die afspraken die ze het allerbelangrijkste vinden leggen hun munten. Ze kunnen kiezen om 1 munt bij de afspraken te leggen, maar misschien vinden ze een afspraak wel zo belangrijk dat ze er 3 munten achterlaten.

Op het einde kan je dan oplijsten welke afspraken het allerbelangrijkste zijn (door ze bovenaan het blad te zetten) en zo het lijstje af te werken. Zit er een afspraak bij die je helemaal niet zint als leerkracht kan je natuurlijk wel vertellen  dat jij VETO-recht hebt. Als er een afspraak tussenzit die echt niet kan,… beslis jij nog altijd!

Zo maak je een mooie start, vanuit de kinderen en ben je klaar om te starten.